Avdragsrätt för sponsring

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Sponsring

Avdragsrätt för sponsring

Skatteverket har i en skrivelse 2005, på uppdrag av regeringen, utfärdat riktlinjer för avdragsrätt avseende sponsring. Enligt skrivelsen är det viktigt att inte se sponsringen som en ”paketlösning” utan att innehållet i ett sponsringspaket ska delas upp i sina respektive beståndsdelar. Ett sponsringspaket kan exempelvis innehålla kostnader för representation, reklam, lokalhyror men även gåvor vilka inte är avdragsgilla. Storleken på företaget kan även påverka bedömningen. I ett mindre företag kan sponsringen i realiteten vara en privat levnadskostnad. För att få avdrag ska sponson visa eller göra sannolikt hur stor del av utgiften som hänför sig till avdragsgilla kostnader.

De länkar som finns på denna sida är inte exempel på sponsring utan snarare exempel på reklam.

Läs skatteverkets skrivelse här

 
Skattekontoret | Skatteverket | Diskonto | Inkomstdeklaration | 2007 Skattekontoret.se